Тайнствена връзка на любовта

Любовта, като най-благородното призвание, към което Бог ни призовава, намира своето проявление в брака или в живота в целомъдрие. Центърът и източникът на тази любов е Исус Христос, Който непрестанно присъства в тайнството брак, както и във всички останали тайнства, придавайки им дълбоко духовно измерение и свързвайки ни с божествеността.

featured-image

"Икона на любовта: тайнството на брака и неговото отражение в Троицата" (Icon of Love: The Sacrament of Marriage and its Reflection in the Trinity). В тайнството на брака булката и младоженецът се превръщат не само в символ, но и в истинска икона на Троицата. Тяхната взаимна и жертвена любов, изразена в брачните актове, ги прави участници в живота и любовта на единствения Бог в Троицата. Следователно съвместното съжителство на булката и младоженеца не е просто физическо явление, а свещен акт, символизиращ тяхната дълбоко вкоренена любов, която отразява любовта на Христос.

Това схващане за брачния акт е ясно подчертано в учението на Свети Йоан Павел II. Папата подчерта, че моментът, в който един мъж и една жена се отдават един на друг, не е чисто биологичен. По-скоро той засяга самата същност на човечеството, изразявайки уникалния аспект на човешката личност, чиято природа е неразривно свързана с божествената любов.

Само когато съпрузите са в състояние на освещаваща благодат, те трябва да вземат такива важни решения. Когато сърцата им са истински изпълнени с любов, само тогава те могат да я предадат истински един на друг.

Както не бива да се приема причастие в състояние на смъртен грях, така и съпрузите не бива да участват в брачни действия, ако не са в състояние на освещаваща благодат.

post-ads

Контрацепцията - противопоставяне на Бога

Употребата на контрацептиви и отношението към тях противоречат на Божия план за живот. Отхвърлянето на плодовитостта в съпружеския акт се превръща в егоистичен акт, далеч от божествения план на любовта, и затова се квалифицира като тежък грях.

Плодовитостта не е заплаха, а ценен дар. Любовта в брака има за цел да създава и подхранва живот в партньорство с Бога. Да се избягва раждането на деца по егоистични причини е сериозно пренебрегване на божественото им призвание.

Свети Йоан Павел II подчертава дълбоката връзка на любов между Бога и човека, която намира съвършено отражение в брачния завет:

"Техният съюз на любовта се превръща в образ и знак на Завета, който обединява Бога с Неговия народ" (Familiaris consortio, 12).

Когато мъжът и жената приемат тайнството на брака, тяхната любов - вече осветена от кръщението - се издига на по-високо ниво, потопена в съпружеската любов на Христос и укрепена от Неговата спасителна енергия.

Чрез тайнството на брака тяхната любов става още по-здрава и неразривна. Символиката на това тайнство показва взаимната им отдаденост като отражение на Христовата любов към Църквата.

Ето защо съпрузите постоянно напомнят на Църквата за това, което се е случило на Кръста; един за друг и за своите деца те са свидетели на спасението, на което са станали участници чрез тайнството (Familiaris consortio, 12).

Инициатива "Чисти сърца за сватби"

Скъпи двойки! Не забравяйте скъпоценния дар, който сте получили в тайнството на брака: Исус Христос. Прегърнете Го, носете Му всяка своя тревога, предизвикателство и радост чрез ежедневна молитва. Само с Христос можете да преодолеете всяко препятствие!

Като се молите заедно, изповядвате се редовно и участвате в Евхаристията, вие ще изградите бъдещето си върху непоклатимата скала, която е самият Бог. По този начин мисълта за развод никога няма да ви хрумне.

Думите на един читател

Един от нашите читатели сподели следната мисъл: "Бих искал да кажа на онези, които срещат трудности в брака си: разводът не е решение. Трябва да го обмислите задълбочено. В Божиите очи всеки брак е свещен - той не може да бъде разрушен лесно и си струва да се борите за него докрай. Винаги помнете, че Бог е с вас при всички обстоятелства".

Господ Исус иска да ви помогне

Исус желае да излекува брака ви. Присъединете се към Движението за чисти сърца в брака чрез тайнството на покаянието, причастието и ежедневната молитва за посвещаване на MCSM. Винаги поставяйте молитвата на първо място, предпазвайте сърцето си от разсейване. В трудни моменти търсете подкрепата на Дева Мария и Свети Йосиф. Споделете свидетелството си за вярата и споделете с нас опита от присъединяването си към MCSM. Нека благодатта на Господ да бъде с вас!

01 Коментар

  • Текстът подчертава свещеността на брака в католическия контекст, като свързва съпружеската любов с божествената любов и подчертава нейното укрепване чрез тайнството. Въз основа на учението на свети Йоан Павел II статията подчертава значението на живота в състояние на благодат и представя традиционния възглед за контрацепцията и плодовитостта. Призивът за молитва и участие в движението "Чисти брачни сърца" призовава съпрузите да търсят духовна подкрепа за преодоляване на брачните предизвикателства. Текстът е задълбочено размишление върху католическата визия за любовта и предаността.