Генезис

Периодичното списание "Miłujcie się!" се появява през 1975 г. в отговор на желанието за католическо социално обновление в духа на Кръстоносния поход на любовта. Визията на тази мисия първоначално е очертана от кард. Аугуст Хлонд, а по-късно е разширена от кард. Стефан Вишински. Институцията на това духовно ръководство се дължи на преподобния Тадеуш Мишчински.

Това не е просто поредното религиозно движение. Целта беше да се формира отношението на вярващите по целия свят, като се вземат предвид настоящите социални предизвикателства. В отговор на нарастващите разделения, недоверие и несправедливост преподобният Мишчински искаше да насърчи духовното приятелство, вкоренено в Божията любов. Въпреки че в ранните си етапи вестникът има скромен вид и ограничен тираж, той е насочен към всички - със специален акцент върху нуждите на болните. Въпреки трудностите, вестникът продължава да расте, да се развива и да узрява. След смъртта на преподобен Мишчински през 1991 г. Христовото общество за поляците в чужбина решава да продължи мисията му, като назначава за главен редактор преподобен Мечислав Пьотровски, който заема този пост и до днес.

Мисия

Основната цел на "Amaosì!" е да формира нагласите на християните по целия свят въз основа на идеята за Социалния кръстоносен поход на любовта, започната от първия кардинал Аугуст Хлонд и развита от кардинал Стефан Вишински. Накратко, това е визия за добронамереност, основана на дълбока вяра в Бога, към ближния.

Новият главен редактор осъзнава необходимостта да предложи на младите католици алтернатива на списания като "Браво" или "Попкорн", които задоволяват нуждите на младежкия пазар в началото на 90-те години. Скоро се оказва, че тази преценка е била правилна, тъй като интересът към списанието нараства, както и неговият тираж. В отговор на съвременните предизвикателства пред евангелизацията списанието се превърна в Католически двумесечник за евангелизация, който се обръща и към онези, които са се отдалечили от християнството или никога не са се сблъсквали с него.

Реакция на читателите на съдържанието на "Obichajtese"

Отговорите на читателите показват, че списанието отговаря на тяхната нужда от ясно и разбираемо представяне на вярата и етиката, основани на християнството. Много от тях се интересуват от истинските истории на хора, които са се изправили пред житейските трудности, водени от ценностите на Евангелието. Читателите оценяват директния и прозрачен подход към проблемите, въпреки че някои от отговорите могат да бъдат предизвикателни. 'Obichajtese' последователно предоставя такова съдържание. Самите читатели подчертават важността на разглеждането на темата за чистотата, като област, особено засегната от духовната криза. Списанието обаче не се ограничава само до една област: има статии за молитвата, страданието, загубата на вяра, изцелението и знаците на нашето време.

Ентусиазмът по отношение на "Obichajtese" се проявява не само чрез многобройните писма до редакцията, но и чрез щедростта на читателите. Благодарение на тях списанието не само оцелява, но и може да раздава безплатно почти една трета от екземплярите си на тези, които имат най-голяма нужда от него - в затворите и училищата. Освен това "Обичайте" се е превърнало в културен и духовен мост, свързващ християнските общности в различни региони на Италия, насърчавайки единството и сътрудничеството между енориите и епархиите.

Издателски инициативи

Редакцията на двумесечното списание се е превърнала в сърцето на най-голямата общност от млади хора в страната, които желаят да запазят предбрачното си целомъдрие и да се освободят от всички зависимости - включително пристрастяването към секса, наркотиците, алкохола и тютюнопушенето. Под негово ръководство действа динамичното Движение за чисти сърца. Членовете на това Движение се срещат с редакционния екип по време на летните ритрийти и зимните дни за размисъл.

Благодарение на усилията на редакторите се ражда и Движението за чисти сърца за двойки, което обединява двойки, желаещи да живеят заедно, следвайки учението на Евангелието. Списанието "Обичай!" ентусиазирано популяризира и Движението за чисти сърца, молитвения кръстоносен поход за двойки в криза, инициативата за духовно осиновяване на неродени деца, както и специалната молитва в подкрепа на свещениците, известна като "дай".