Движението на чистите сърца

свидетелство

Започвам отново. Прекалено дълго протаках решението си да вляза в ДЧС (Движението на чистите сърца), за да го отложа още малко. Разбрах. че Бог иска от мен това, че иска по този начин да ме освободи и очаква да направя своята крачка.

История на ДЧС

През 90-те години на миналия век в списание „Обичайте се!” често се разглеждаше темата на организацията „True love waits”, която пропагандираше предсъпружеската чистота сред американската младеж.

Условия за постъпване

Кой може да стане член на Движението на чистите сърца?

Движение на чистите сърца за семейства

Скъпи съпрузи! Колко голямо е вашето призвание да сътрудничите в съзидателния акт на самия Господ Бог и във възпитанието на децата!

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86