Пазете се от енергийните лечители!

Автор: o. Wojciech Mainka OFM

Днес Полша се хвали с около петдесет до седемдесет хиляди „лечители“ от всякаква порода. Центрове за природна и алтернативна медицина никнат като гъби из цялата страна и привличат значителна клиентела. Необичайното, тайнственото и уж бързите резултати на тези „терапии“ привличат и голям брой хора, които твърдят, че вярват в Христос.

Свещеник мисионер, който наскоро се завърна в Полша, не може да преглътне факта, че в държава с хилядагодишна християнска история може толкова внезапно да плъзне онова, с което се е борил в Африка – т. нар. шаманизъм и магическо лекуване. Свещеник екзорсист от архидиоцеза на Катовице изчислява, че на всеки десет души, които се нуждаят от молитвите му, девет са се консултирали с енергиен терапевт или някакъв друг вид „духовен целител“.

Какъв е духът?

Хора, страдащи от болки и насърчавани от други, които твърдят, че на тях им е помогнало, се обръщат към енергийните лечители (или лечители чрез допир). Отчаяно търсещи помощ, те полагат цялото си доверие на „терапевта“. Лечителят полага ръце върху клиента си и му предава така наречената „целителна енергия“. Той е каналът, през който тече тази „космическа енергия“. Никой досега не е успял да определи какъв вид енергия е това или дали изобщо е енергия. Човекът просто вярва в думите на лечителя за това – с вяра и доверие, по-големи от предполагаемите в Самия Бог. По въпроса за Първата заповед Катехизисът на Католическата църква заявява:
„Всички практики на магии и магьосничество, които са насочени към овладяване на скритите сили, за да бъдат подчинени и да служат в придобиването на свръхестествена власт върху ближния – дори ако това е с цел да се осигури неговото оздравяване – противоречат силно на същността на религията.“ (2117)
Някои възразяват, че Самият Исус е изцелявал болни с полагане на ръце. Както и апостолите. Със сигурност е истина, че Исус върши чудеса и днес. На онези, които вярват в Него, Той може да даде дарбата изцеление чрез Светия Дух. Св. Павел говори за тази дарба в Първото послание до Коринтяните (12:9). Но когато Исус дава този дар, той е за доброто на Църковната общност. Освен това човек с този дар е само проводник на силата на Светия Дух. Изцеленията са знамения за Божието присъствие и действие в света.
Повдига се въпросът: Дали изцеляващите чрез допир също предават Светия Дух и изцеляват с Неговата сила? Или те просто предават друг дух? Има всякакви видове духове: добри и зли, Светия Дух, Сатана, ангели и демони. Светото Писание ни казва, че има шеметен дух (Исая 19:14), дух на блудство (Осия 4:12), лъжлив дух (3 Царства 22:23), дух на заблуда (1 Йоан 4:6), както и други.
Като християни от нас се очаква да сме храмове на Светия Дух. Духът трябва да живее в нас, да ни води, да ни вдъхновява и да осияе със светлината Си над нас. Но ние можем да изберем да сме и дом на демони, на повече или по-малко злонамерени духове, които да управляват мислите и действията ни и да ни тормозят и съсипват по различни начини, защото такова е естеството на злите духове. Исус изгони седем зли духа от Мария Магдалена (Марко 5: 1-16) и цял легион от гадаринския бесноват.

Със силата на демони

Трябва да помним, че необикновени и зрелищни феномени (включително видими изцеления) могат да се случат чрез демонична сила. Деяния на апостолите описва един такъв случай: „А в града имаше един човек на име Симон, който преди това правеше магии и смайваше самарийския народ, говорейки за себе си, че е някой велик човек. Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха: този е великата сила Божия. А слушаха го затова, защото доста време бе ги смайвал с магиите си“ (8: 9-11). Симон е практикувал магии, тоест комуникирал е със Сатана. Чрез него Сатана е правил големи чудеса, а хората са се оставили да бъдат измамени. „Този човек е „великата сила Божия“ – казано за някой, действащ със силата на Сатана.
Не сме ли и ние подлъгвани понякога по същия начин? Например когато видим разпятие или икона да виси на стената на лечителя? Дяволът е хитър. Дори и лечителят може да бъде подлъган да си мисли, че е необикновен – избран от Бога. Много е лесно да бъдеш убеден от изкусителя. Изцелението дава чувство за велика власт над живота на другите. Лечителят става като Бог.

Прочетете повече тук

назад

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86