Неръкотворният образ на Девата от Гуадалупе

Автор: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Произходът и съществуването на Девата от Гуадалупе са забулени в огромна тайнственост. Като се имат предвид годините, посветени на научно изследване на изображението, вече трябва да е станало ясно на всеки с отворен ум, че то е дело на Самия Бог.

Изображението на Девата от Гуадалупе е отпечатано върху местно наметало (тилма), изтъкано от нишките на кактус агаве (аяте). Тилмата е служила за няколко цели: използвала се е като наметало, а нощем – като постелка или хамак за децата. Тъканите, изработени от нишки на агаве, също се използват при производството на чували и чанти.
Такава тъкан се разлага изцяло в рамките на двадесет години. Материалът е като зебло – нищо не може да се отпечати върху него. И все пак в случая с Изображението материята придава дълбочина на портрета. Цветовете му блещукат подобно на птиче перо или крило на насекомо. След пет века съществуване Образът не показва никакъв признак на избледняване или напукване, имайки предвид, че тъканта е трябвало да се разпадне и изгние преди много време. Тези факти свидетелстват за удивително чудо.
За да се отхвърли всяко съмнение, през 1976 г. се провеждат научни изследвания, които трябва да определят от какви нишки е направен материалът на изображението на Девата от Гуадалупе. Проучванията показват, че произхождат от кактус агаве popotule zacc. Плат, изтъкан от такива нишки, се разпада и изгнива за двадесет години. Това е забележително чудо: Мария оставя своето изображение за идните поколения на найнетрайния съществуващ материал – материал, използван, наред с друго, и за направата на чували за картофи. И все пак този материал издържа пет века и противно на природните закони устоява на процеса на гниене.
Подробно изследване на изображението на Девата от експерти на Кодак потвърждава убеждението ни, че си нямаме работа нито с човешка картина, нито с вид фотография.
Не трябва да забравяме, че от появата си през 1531 г. изображението на Девата от Гуадалупе е изложено на разрушителното действие на убийствен климат: влага, солен въздух и замърсяване от стотиците хиляди комини и автомобили на двадесетмилионния метрополис Мексико Сити. През тези 480 години на непрекъснато преклонение Образът е бил излаган на действието на безброй свещи, изпускащи частици черни сажди и инфрачервени лъчи, от които сините и другите цветове избледняват и губят блясъка си. И въпреки действието на толкова много вредни фактори изображението на Девата от Гуадалупе запазва ярките си цветове, сякаш токущо са били нанесени. Освен това по някаква необяснима причина материалът на изображението отблъсква прах, насекоми, бактерии и плесен.
През 1936 г. д-р Ричард Кун, лауреат на Нобелова награда в областта на химията, открива, че боите, използвани за изработването на портрета, са непознати за науката, като не са нито от животински, нито от растителен произход.

Прочетете повече тук

следваща назад

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86